MFC MEETJESLAND    een initiatief van Blij Leven vzw

Concreet Aanbod

Begeleiding aan huis:

Op jullie vraag staan we stil bij de opvoeding, de relaties, de communicatie in jullie gezin. Waar nodig kunnen ook andere thema’s aan bod komen (persoonlijke zorgen, je woonsituatie, de relatie met anderen,…).

Dagbegeleiding in groep:

Naast de begeleiding aan huis kunnen we in ons MFC ondersteuning bieden aan een jongere na de schooluren of tijdens de vakantieperiode.

Verblijf:

Naast de begeleiding aan huis kunnen we verblijf bieden aan een jongere (1 tot 7 nachten per week).

Kamertraining - Begeleid Zelfstandig Wonen:

Ondersteuning/begeleiding naar een zelfstandig leven via kamertraining in ons MFC of op een eigen studio.

Overzicht

Kortdurend, krachtgericht aan de slag!
Stapsgewijs aan de slag?
Doel is om binnen de periode van 6 maanden jullie situatie te verbeteren en opnieuw een positief perspectief te bekomen. Dat kan ook met een aantal dagen dagbegeleiding in groep of met verblijf zijn. Denken jullie dat er wat meer tijd nodig is? Bij elke begeleiding wordt thuisbegeleiding voorzien die het gezin ondersteunt. Samen met jullie en mogelijks de verwijzer wordt bekeken of er meer nodig is of verwacht wordt.