MFC MEETJESLAND    een initiatief van Blij Leven vzw

Missie

MFC Meetjesland geeft hulp aan jongeren en hun gezinnen in problematische leefsituaties. De hulp wordt aangeboden via trajecten op maat van de cliënt en zijn context.

Visie

We oriënteren ons op de vraag van de cliënt. Dit wil zeggen dat de trajecten opgevat worden als een unieke constructie voor elke afzonderlijke casus en in geen geval te herleiden zijn tot vooraf bepaalde modules.

Bij de uitwerking van een traject zal allereerst gekeken worden naar de positieve krachten binnen het gezin. We willen emancipatorisch werken waardoor concreet zelfbeheer bij de cliënt in zijn eigen context mogelijk wordt. Het gevolg hiervan is dat de mobiele hulp binnen de context steeds aanwezig blijft en in de mate van de mogelijkheden van de casus blijft het traject beperkt tot louter mobiele hulp.

De ontmoeting met de cliënt staat voorop. Wij streven naar de realisatie van  een werkbare alliantie met als finaliteit het maximaliseren van de ontwikkelingskansen bij de jongere en zijn context.

Onze hulpverlening staat niet los van een ethiek. We kiezen resoluut voor een waarden bepaalde hulpverlening, waarbij de persoonlijke waardigheid en integriteit van de cliënt richtinggevend zijn in plaats van een louter op ‘efficiency’ gericht denken.