MFC MEETJESLAND    een initiatief van Blij Leven vzw

Historiek

MFC Meetjesland is ontstaan uit een interne fusie van vzw Blij Leven.

De vzw Blij leven werd  opgericht in 1958 en had als doel de opvang en begeleiding van kinderen, die door de jeugdrechtbank en comité voor bijzondere jeugdzorg werden geplaatst. Het ‘tehuis Blij Leven’ werd destijds  erkend door het ministerie van Justitie.
Het initiatief ging uit van de congregatie Zusters Bernardinnen van Oudenaarde.  Tot op heden blijft de congregatie begaan met de werking.

In 1988 werd de ‘persoonsgebonden materie’ overgeheveld naar de gemeenschappen. Voortaan werd Blij Leven erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Wij ressorteerden onder het departement van de minister van Volksgezondheid, Gezin en Welzijn.

Nog later reorganiseerden de ministers hun afdelingen en werd onze subsidiërende overheid het Agentschap Jongerenwelzijn. Dit Agentschap heeft een ‘toekomstvisie’ voor onze sector waaraan we graag wilden meewerken.

Het  Agentschap Jongerenwelzijn gaat uit van de visie dat  jongeren in de eerste plaats thuishoren in hun gezin en niet in een instelling. Hun visie sloot nauw aan met onze opvattingen. Gedurende de periode 1989 tot 1998 hebben we zoveel als mogelijk ‘bedden afgestaan om andere initiatieven mogelijk te maken: de oprichting  van Dagcentrum De Klaroen te Eeklo (1989) , Dagcentrum De Boei te Zelzate (1991) en tenslotte werd in 1998 onze thuisbegeleidingsdienst TBM opgericht.  

Het aantal erkende bedden werd fors ingekrompen in dezelfde periode. Het Begeleidingstehuis Blij Leven viel van 90 bedden terug op 50 bedden. De 50 bedden kregen specifieke bestemmingen: we beschikten over 3 leefgroepen op de campus te Bassevelde voor jongens en meisjes tussen 0 en 18 jaar. In ons buitenhuis te Kaprijke werd een 1bis leefgroep ( capaciteit 12) ondergebracht. Zowel te Bassevelde als te Kaprijke werden vanaf de jaren 1991 studio’s ingericht om jongeren voor te bereiden op een zelfstandig leven. In totaal beschikt het ‘Centrum voor Kamertraining’ over 6 studio’s. Vanaf 17 jaar komt een jongere in aanmerking voor een studio. Bovendien beschikten we reeds vanaf 1983 een machtiging voor Begeleid Zelfstandig wonen. Dit laat toe om jongeren na het verlaten van de leefgroep gedurende een tijd begeleiding te geven op zijn woonst.

We kunnen stellen dat van de 50 residentiële bedden er uiteindelijk 15 bedden ingevuld werden buiten de leefgroep.

De ganse evolutie was erop gericht om jongeren zoveel mogelijk een begeleiding aan te bieden die past bij zijn hulpvraag.

Ondanks onze wil om zoveel hulp op maat aan te bieden als mogelijk stelden we vast dat het uitgangspunt van onze hulp vervat lag in ons aanbod. Zo was het niet mogelijk om een jongere uit de thuisbegeleiding tijdelijk te laten verblijven in onze instelling, tenzij de thuisbegeleiding werd stopgezet en
de jongere ingeschreven werd in de residentie. Hoe dan ook veroorzaakte dit een breuk: andere thuisbegeleider, andere hulpverleners vanuit het tehuis in plaats vanuit de thuisbegeleiding.

In 2007 deed het Agentschap een oproep voor proeftuin Multi Functionele Centra. Een MFC zou naadloos kunnen schakelen tussen de diverse modules van hulpaanbod.

Enthousiast schreven we ons project MFC uit en werden weerhouden. De proeftuin kende 2 fases: van 2007 tot 2010 en later van 2010 tot 2012. We ontwikkelden in deze periode heel wat expertise met betrekking tot vraaggestuurd werken.

Vanaf 1 januari 2013 werden we definitief erkend als MFC.

De ervaringen gaven aanleiding tot een grondige reorganisatie. Op basis van een interne fusie van de voordien categoriaal erkende voorzieningen werden alle bestaande afdelingen afgeschaft en werden ‘zorgentiteiten’ opgericht. Elke zorgentiteit is in staat een traject op maat van de hulpvraag aan te bieden. Tegelijk met de omschakeling naar zorgentiteiten werd de naam van onze voorziening gewijzigd: voortaan zijn we erkend als MFC Meetjesland. De inrichtende macht is de vzw Blij Leven.